Udvikling af design katalog for Unisport i Sydhavnen, København.
Kataloget indebar stillingtagen til eksisterende lokaler med forslag til ny samlet strategi med farveholdning, materialitet, møblement, ophold, kontor og mødelokaler.
Projektet blev udført i samarbejde med Kristian Gatten & Andreas Præst.