Boligprojekt i Langeskov indebærende udkast til bebyggelsesplan på baggrund af eksisterende lokalplan og ønsker fra privat bygherre.
Lokalplanen er her i 2017 under yderligere udvikling.

Projektet blev udført i samarbejde med Kristina Duedahl